ചലച്ചിത്ര വിചാരം

299.00

Indian rupee (₹) - INR
  • Indian rupee (₹) - INR
  • United States dollar ($) - USD
Categories: ,

Description

ചലച്ചിത്ര വിചാരം

വി കെ ചെറിയാൻ

ദേശീയ, മലയാള ചലച്ചിത്ര ചിന്താധാരകളുടെ പരിണാമത്തിന്റെ , ഉന്നമനത്തിന്റെ ഗതി വിജ്ഞാനീയമായ ഉൾ കാഴ്ച്ചകളുമായി ഒരു പുസ്തകം. കല സിനിമാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ, വ്യക്തികളുടെ നായകരുടെ വിവരണങ്ങൾ. ചിത്രലേഖയുടെ ആധികാരിക ചരിത്രം.മലയാള സിനിമ ലോക സിനിമാ ഭൂപടത്തിൽ, ഒരു “എ ” ടീമുമായി. പുതിയ കുതിപ്പുകളുടെ അവലോകനം. അതികായകരുടെ അഭിമുഖങ്ങൾ. ചലച്ചിത്ര കുതുകികൾക്കു ഒരു അവശ്യ പുസ്തകം. നാലപ്പത്തു വർഷത്തെ നല്ല സിനിമ പ്രേമിയുടെ തൂലികയിലൂടെ, അന്തർ ദേശീയ , ദേശീയ, മലയാള വീക്ഷണ കോണുകളിലൂടെ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചലച്ചിത്ര വിചാരം”

Your email address will not be published.